#nauka

6
Przeglądasz wpisy z tego tagu
Sztos
Specjalista
Zapraszam do lektury trzeciego numeru bezpłatnego czasopisma Pharmacopola. https://www.pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-3-2021/ Spis treści: 1.Dym ze spalanych roślin, czyli dziedzictwo etnobotaniczne, Anna Gruszka 2.Mniszek lekarski – popularny chwast czy skarb natury?, mgr farm. Justyna Brzózka 3.Utlenianie herbaty z fascynujących polskich roślin. Część I – Jabłoń, mgr Olga Ozierańska 4.Legendy o herbacie, mgr Wiaczesław Pomnikow 5.Jak leczono w XVIII wieku na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pigułki balsamiczne doktora Krystiana Jakuba Moneta jako panaceum na wszystkie dolegliwości, mgr Agnieszka Banaś 7.Magia, alchemia, medycyna – skąd się wzięła i czym jest aromaterapia cz. II Od rozbuchanej farmakognozji przez eksplozję w laboratorium po wybuch popularności, mgr Marta K. Grochowalska 8.Percepcja mleka kobiecego i karmienia piersią na przestrzeni dziejów , mgr farm. Paulina Szczygioł 9.Polimery w farmacji. Część I: masa makrocząstek, mgr farm. Michał Zdzisław Rudko Zapraszam do obserwowania #gulosus i social mediów (instagram, facebook) @pharmacopolaczasopismo
0572bd12-8bf1-49fc-a10d-36ded42c9f4f

Zaloguj się aby komentować

Sztos
Specjalista
Zapraszam do obserwowania #gulosus w I w. n.e. został spisany najbardziej znany periplus, czyli opis portów, ukształtowania wybrzeża oraz handlu. Jest to „Periplus Morza Erytrejskiego” (Περίπλους τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης); dotyczy on głównie Afryki wschodniej oraz zachodniego wybrzeża Indii. W tym dziele cynamon jest wspominany wśród przedmiotów handlu, które były transportowane przez Egipt do Rzymu. Przez port Mala był transportowany „twardszy cynamon”, który można uważać za korę kasji. Powyższe tereny przez autorów rzymskich były określane mianem Regio cinnamomifera (pol. kraina/królestwo cynamonu). Właśnie ta informacja, iż kora cynamonowca pochodzi nie z Afryki i Bliskiego Wschodu, a z Subkontynentu Indyjskiego i południowo-wschodniej Azji była najpilniej strzeżonym sekretem Arabów oraz Aksumitów – ludów, które uczestniczyły w handlu tą przyprawą. Innym surowcem, bardzo wysoko cenionym przez starożytnych były liście cynamonowca tamala (Cinnamomum tamala), zwane malabathrum. Olejek z nich stosowano jako pachnidło, przyprawę, składnik leków i surowiec rytualny. Od lewej strony cynamon cejloński, malabathrum i kasja.
3de95655-7edc-4317-bd7d-c002f80b50fc

Zaloguj się aby komentować

Sztos
Specjalista
#gulosus Po pokonaniu problemów natury technicznej mam zaszczyt zaprezentować ostateczny spis artykułów Pharmacopoli 3/2021. Premiera 19.06.2021, czyli w najbliższą sobotę! Poprzednie numery są dostępne bezpłatnie na www.pharmacopola.pl Pharmacopola jest bezpłatnym czasopismem popularnonaukowym, które zajmuje się humanistyczną i społeczną stroną nauk biomedycznych i ścisłych. Wśród artykułów znajdują się te poświęcone etnobotanice i etnofarmakologii, historii nauki (zwłaszcza farmacji i medycyny), ziołolecznictwu, farmakognozji oraz opisujące współczesne badania naukowe. Zapraszam do obserwowania czasopisma na instagramie i facebooku: @pharmacopolaczasopismo
b363a758-c9f3-4a33-a6bc-c439d070ad45

Zaloguj się aby komentować

Odnośnie wpisu @Legion i przykazań szatanistow, muszę wyjaśnić pewna sprawę bo dużo osób myli. TL:DR Sananizm to filozofia do której kilku przygłupów dodało swoje interpretacji i tak powstały sekty które poprzez powszechna niewiedzę o satanizmie i bibli (słowo mówione w kościele to wyrywki specjalnie tak interpretowane). Te rytualne sekty obojętnie jakiej orientacji są psychiczna męczarnia dla osoby poszkodowanej która doprowadza do powstawania chorób psychicznych, najczęstrze z nich to choroby zaburzenia osobowości (wszystkie odłamy) ——————————————————————— Wiec…sataniści są* Kim jest Szatan dla satanisty? Z kwestią Szatana wiąże się wiele nieporozumień. Ludzie, którzy nieznają satanizmu łatwo ulegają złudzeniu, że satanizm polega na czymś poprostu przeciwnym do chrześcijaństwa, a skoro chrześcijanie wierzą w Boga, to sataniści w Szatana. Nic bardziej błędnego. Szatan istnieje w naszych umysłach jedynie jako symbol, co oznacza, że sataniści nie wierzą w Szatana jako byt osobowy! Szatan jest symbolem reprezentującym samego satanistę - jego umysł, zwierzęcą naturę, przebiegłość, egoizm itd. Szatan nie pochodzi nie wiadomo skąd, pochodzi od człowieka, jest 'złem' chrześcijaństwa. Nie należy jednak rozumować na zasadzie prostej odwrotności! Sataniści nie są negatywem chrześcijaninem. Satanizm kwestionuje wiele z chrześcijańskich zachowań, wytyka rozbieżnośćnatury i chrześcijańskiej moralności, ale Szatan nie oznacza 'panawszelkiego zła na ziemi'. Nie oznacza, że dokonywane są 'dla niego'jakieś mordy, czy gwałty - tego w satanizmie w ogóle nie ma, co jestczęstym nieporozumieniem. Satanista dąży do zaspokojenia, przyjemnościi Szatan jest tym symbolem, który na drodze sprzeciwu napędzaemocjonalnie - tworzy specyficzny teatr, w którym emocje napędza ją działanie. Czy sataniści składają krwawe ofiary? To jedna z kolejnych najbardziej kontrowersyjnych kwestii. Ktoś identyfikując się, kto świadomie nazywa siebie satanistą jest osobą szanującą życie jako najwyższą wartość tu i teraz. Szanować coś to znaczy czuć do tego respekt, dbać, czasem nawet wiąże się z miłością. Z tego też powodu satanista nie ma nic wspólnego z uśmiercaniem czegokolwiek na 'boskich' ołtarzach ofiary. Jest to już pogwałcenie wspomnianego do życia szacunku. Czym innym jest zabicie podczas samoobrony. Takie formy bierze pod uwagę nawet najbardziej konserwatywne prawodawstwo.Odruch samoobrony jest najsilniejszym, naturalnym odruchem każdej istoty. To prawo. Inaczej satanista nie podniesie ręki na życie,szczególnie życie doprawdy niewinnych istot. Znane legendarne już opowieści o brutalnych rytuałach sataniści zwykli już traktować z ironicznym przymrużeniem oka. Czy istnieją granice satanistycznej wolności? Istnieją granice, jakie napotyka na swojej drodze osoba starająca się pobłażać sobie, oraz ograniczenia samej pobłażliwości, ponieważ mamy coś w rodzaju umowy społecznej. Ludzie są gatunkiem społecznym, który wcelu tworzenia związków międzyludzkich w ciągu całej swojej historii tworzył społeczne umowy. W tym sensie istnieją ograniczenia dotyczące tego, jak oddziaływujemy na siebie nawzajem. Wierzymy, iż mamy coś, co nazywamy 'srebrną zasadą'. Postępuj z innymi tak, jak chciałbyś, aby inni postępowali z tobą. Jeśli jednak ktoś nie odwzajemni ci przysługi potraktuj go tak jak on potraktował ciebie. Chrześcijanie z zasady są dla siebie mili, bez względu na to jak w stosunku do nich postępujedruga strona. Wierzymy, że jeżeli ktoś źle cię traktuje to masz prawo oddać mu to z nawiązką. Co nie oznacza, że nie możemy zachowywać się wsposób cywilizowany. (...) Uważamy, że aktualnie nie żyjemy w kulturze sprawiedliwości. Uważamy, że żyjemy w kulturze, w której niesprawiedliwość jest wręcz rozpasana, w której przeciętność jest mistrzostwem, w której nieudacznicy mogą zaskarżyć lepszych od siebie oto, że sami nie są tak dobrzy jak oni. Właśnie to staramy się zmienić.To największa zmiana, jaką chcielibyśmy wprowadzić. Czy satanizm jest groźny? Tak. Jest groźny dla ludzi niedojrzałych i nieodpowiedzialnych.Tym osoba odmawiamy sciezke satanizmu bardzo szczerze i bardzo mocno. Satanizm bowiem stawia przed tobą nieograniczoność moralnego wyboru, czyli Wolność. Ukazuje ci siłe Ego. Satanizm bowiem uskrzydla cię i wynosiponad dobro i zło. Zabiera cię w poczet bogów. Teraz odpowiedź na pytanie stanowi to czy umiesz z tego mądrze korzystać. Tu tkwi bezpieczeństwo i niebezpieczeństwo tejże ścieżki. Twój umysł, twójwybór, postawa, odpowiedzialność stanowi to, czy ten potencjał, jaki satanizm przed tobą odkrywa, wykorzystasz do płodzenia dobra dla siebie czy do plenienia głupoty. Aborcja Satanizm ceni ludzkie życie, lecz życie dorosłego, ukształtowanego człowieka jest cenniejsze niż życie płodu. Jesteśmy za dopuszczalnością aborcji w przypadku, gdy ciąża zagraża życiu i zdrowiu matki, jest wynikiem gwałtu lub gdy z innych powodów nie można było jej zapobiec,byla niechciana. Ustawodawstwo nie powinno zabraniać aborcji. Jesteśmy natomiast przeciwko traktowaniu aborcji jako "środkaantykoncepcyjnego". Jesteśmy za dostępnością antykoncepcji i informacji o niej, co pozwala w większości przypadków uniknąć niechcianej ciąży.Lekceważenie antykoncepcji i rozwiązywanie problemu niechcianej ciąży poprzez aborcję jest wyrazem lekceważącego podejścia do ludzkiego życia i zdrowia kobiety, jako że aborcja wiąże się z ryzykiem komplikacji zdrowotnych. Legalności aborcji powinna towarzyszyć dostępność środków antykoncepcyjnych i informacji o nich. Polityka Satanizm popiera te partie i nurty polityczne, które opowiadają się za: - wolnością - oddaniem jak największego zakresu decyzji o sobie w ręce człowieka - systemem nagradzającym zdolności i pracowitość - tolerancją religijną i obyczajową Satanizm nie zgadza sie z partiami i nurtami politycznymi, które postulują: - narzucanie praw jednej religii wszystkim obywatelom państwa niezależnie od tego, czy wyznają tę religię - ograniczanie wolności decydowania o swoim życiu w takim zakresie, w jakim te decyzje nie naruszają cudzej wolności - nadmierne wspieranie tych, którzy z własnej winy nie radzą sobie w życiu. Homoseksualizm i inne orientacje i upodobania seksualne różne od monogamicznego heteroseksualizmu. Jakakolwiek aktywność seksualna między dorosłymi i dobrowolnie w niej uczestniczącymi osobami jest prywatną sprawą tych osób i niepowinny one być w żaden sposób z tego powodu dyskryminowane, tak długo,jak nie zmuszają nikogo, kto sobie tego nie życzy, do uczestnictwa w tym lub obserwowania tego. Eksperymenty genetyczne. Wszystko, co służy podniesieniu jakości życia ludzkości, jest godne poparcia. Popieramy prace badawcze mające na celu odkrycie nowych metodi możliwości leczenia. Stosunek religii do polityki/państwa. Państwo powinno zapewniać swobodę życia religijnego i chronić wiernych wszystkich religii przed dyskryminacją i agresją wierzących inaczej.Niedopuszczalne jest ustawodawcze narzucanie praktyk i zakazów czysto religijnych ogółowi obywateli. Wolność obywatelska i prawo do posiadania broni. Jesteśmy za dostępem do posiadania broni dla wszystkich, którzy sązdrowi psychicznie i nie weszli w konflikt z prawem. Jesteśmy za prawemdo niekaralnego użycia broni w obronie siebie, innej osoby lub swojejwłasności. Rasizm Ocenie powinna podlegać jednostka na podstawie swoich realnych cech.Ocenianie całego narodu lub rasy jest nieuzasadnione ze względu naolbrzymie zróżnicowanie w ich obrębie. Nawet częste występowaniejakichś cech w określonej grupie tak dużej jak naród lub rasa nie jestpodstawą do objęcia negatywną lub pozytywną oceną wszystkich członkówtej grupy. Jesteśmy przeciwni wszystkim przejawom dyskryminacji iniechęci wynikających wyłącznie z powodów rasowych i narodowościowych -jako niezgodnym z rozsądkiem, którym kieruje się satanista. Samobójstwo Satanizm potępia samobójstwo - jest to wyjście ostateczne, nieodwracalne ioznaczające utratę możliwości poprawy swojej sytuacji, jakakolwiek by onanie była. Oznacza też poddanie się i pogodzenie ze stratą życia, najwyższejwartości, jaką człowiek posiada. Satanizm potępia nakłanianie do samobójstwa - wszelkie działania mającezachęcić drugą osobę do odebrania sobie życia są sprzeczne z naturą satanizmujako religii i filozofii gloryfikującej życie doczesne. Wykorzystywanie w tymcelu autorytetu i pozycji grupowej jest traktowane jako jedno znajpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu i wolności człowieka i jakotakie powinno podlegać surowej karze. Eutanazja Człowiek, będąc istotą wolną i najwyższym dla siebie autorytetem ma prawo zadecydować o zakończeniu swojego życia w obliczu nieuchronnych cierpień spowodowanych chorobą, wobec której współczesna medycyna jest bezradna.Decyzja taka powinna być podjęta w pełnej świadomości - tak, aby nie można było jej kwestionować. Stanowisko Europejskiego Frontu Satanistycznego w sprawie narkotyków. Sataniści mogą dzielić substancje na groźne lub niegroźne dla ich zdrowia, uspokajające i oszałamiające, tworzące pustkę i inspirujące,zabójcze czy życio dajne,ale nie na dozwolone i zakazane. Heroina, alkohol, kokaina, metamfetaminy, LSD25, tytoń, grzyby pochodne marihuany - substancje ułożone od silnych do słabych - powinny mieć swobodny dostęp do ostrzeżonych konsumentów. E.F.S. będzie działałna rzecz upowszechnienia tego prawa we wszystkich krajach stowarzyszonych. *Sa to cytaty, dlatego pierwsza forma.

Zaloguj się aby komentować

Sztos
Kolory asocjacyjne Powtarzająca się paleta filmowa lub kolor reprezentuje postać, lub większy temat w filmie. The Godfather (1972) Asocjacja ze śmiercią Źródło: Na licencji StudioBinder ___________________ Obserwuj społeczność "Twórczość Filmowa" i #tworczoscfilmowhttps://rebrand.ly/Plany-Filmowe - Tutaj omawiamy plany filmowe ⫸ https://rebrand.ly/Znaczenie-kolorow - a tutaj znaczenie kolorów
16b108c6-cf48-4efe-94e6-48c298943a8a

Zaloguj się aby komentować

Specjalista
Poniżej prezentuję wizualizację okładki trzeciego numeru Pharmacopoli. Wydanie maj–czerwiec zostanie opublikowane 12 VI. Pharmacopola jest bezpłatnym czasopismem popularnonaukowym, które zajmuje się humanistyczną i społeczną stroną nauk biomedycznych i ścisłych. Wśród artykułów znajdują się te poświęcone etnobotanice i etnofarmakologii, historii nauki (zwłaszcza farmacji i medycyny), ziołolecznictwu, farmakognozji oraz opisujące współczesne badania naukowe. Zapraszam do obserwowania na instagramie i facebooku: @ pharmacopolaczasopismo A także do lektury poprzednich numerów: pharmacopola.pl
2a135e59-3307-49c4-aa54-78cfebc9f169

Zaloguj się aby komentować

Sztos
Specjalista
#gulosus Prace nad moją książką (Historia Naturalna Przypraw) są na zaawansowanym etapie. 10 rozdziałów już napisałem, kolejne 3 są w trakcie. Póki co objętość wynosi ponad 300 000 znaków, zobaczymy jak mocno rozrośnie się "manuskrypt" podczas korekt W tym wydaniu/tomie zostaną opisane przyprawy, które botanicznie klasyfikuje się jako owoce lub nasiona.
958da4ed-3e3a-4aac-8169-3e9c26490c06
Gulosus9 dni temu
@Wojskowy_Brykiet To zależy od potrawy. Ale stosunkowo dużo i różnorodnie. Prowadzę blog o przyprawach: gulosus.pl. Dodatkowo opublikowałem dwa rozdziały dotyczące przypraw: "Pieprz długi – botanika i historia naturalna" w książce "Historia diety i kultury odżywiania t. 4" oraz "Wykorzystanie surowców leczniczych z rodzaju Piper L. na ziemiach polskich od XVII do XIX w." w książce "Lek roślinny t. 8.".

Zaloguj się aby komentować