NASA astronaut demonstrating the Dzhanibekov effect. An astronaut noticed this physical behavior of a handle, that turned out to be the proof of a theorem: the tennis racket theorem (also dubbed the Dzhanibekov effect)
The Tennis Racket Theorem states that an object with three unique moments of inertia, rotation about the axis of intermediate moment of inertia is unstable, while rotation about the other two axis is stable.
The effect is named after the Russian cosmonaut Vladimir Dzhanibekov who discovered this phenomenon while in space in 1985.
...

Astronauta NASA demonstruje efekt Dżanibekova. Astronauta zauważył to fizyczne zachowanie uchwytu, które okazało się dowodem twierdzenia: twierdzenie rakiety tenisowej (zwane też efektem Dzhanibekova)
Teoria rakiety tenisowej stwierdza, że obiekt o trzech unikalnych chwilach bezwładności, obrotach wokół osi pośredniego momentu bezwładności jest niestabilny, natomiast rotacja wokół dwóch pozostałych osi jest stabilna.
Efekt nosi nazwę od rosyjskiego kosmonauty Władimira Dzanibekova, który odkrył to zjawisko będąc w kosmosie w 1985

https://www.youtube.com/watch?v=1x5UiwEEvpQ
https://www.april12.eu/russcosm/dzhanibekov86en.html
#kosmonautyka #kosmologia #kosmos
28540e2f-62e3-4f9d-8b3d-c133f4d7000c
izonomia «równość wobec prawa» https://sjp.pwn.pl/sjp/izonomia;2562141.html

Izonomia (gr. ἰσονομία) – termin wywodzący się z prawa starożytnej Grecji oznaczający ustrój polityczny zapewniający obywatelom równość wobec prawa, a także prawo do równego udziału we władzy. Obecnie termin ten mylony jest z równouprawnieniem. Równość wobec prawa oznaczała, iż ogólnie sformułowane prawo dotyczy wszystkich obywateli. https://pl.wikipedia.org/wiki/Izonomia

#madreslowko #prawo
Sloik2078

@Deykun chce nam przekazać jakie będzie jutrzejsze słowo w diffle:o

Deykun

@Sloik2078 poznałem właśnie dzięki diffle ;D

Zaloguj się aby komentować