Stany Zjednoczone 40 lat zwalczały Związek Radziecki tylko po to, aby stać się jego bardziej upośledzoną wersją.
#revoltagainstmodernworld
wewerwe-sdfsdfsdf

@AmbrozyKalarepa wyjaśnij

AmbrozyKalarepa

@wewerwe-sdfsdfsdf Stany Zjednoczone zdegenerowały się w polityce wewnętrzej i zagranicznej na skutek pełnienia roli egzekutora i żandarma demokracji liberalnej, co wyrastało z fałszywego paradygmatu o uniwersalności tego systemu. Do tego na poprawkę wziąć należy ideologiczne konsekwencje neokonserwatyzmu, dla którego wartością jedyną i nadrzędną stał się przyrost PKB.

HollyMolly

NIECH KTOŚ zrobi z tego mema, plis.

milew

@AmbrozyKalarepa Mordują opozycjonistów ?

Ragnarokk

Uznaję cię jako autorytet w sprawach upośledzeń, więc mogę uwierzyć

Zaloguj się aby komentować