Filozofia Kaczyzmu filozofią państwa Pis nie wartego nic. #jebacpis #bekazkomuchow #bekazpisu

 1. Kaczyzm zakłada, że jednostka powinna podporządkować się władzy i hierarchii, a nie dążyć do indywidualnej wolności i samorealizacji.
 2. Kaczyzm uważa, że państwo powinno być silne i centralne, a władza powinna być skoncentrowana w rękach jednej osoby lub wąskiej grupy.
 3. Kaczyzm przyjmuje, że prawo i sprawiedliwość mogą być interpretowane przez władzę w sposób arbitralny, a nie powinny być oparte na obiektywnych normach i zasadach.
 4. Kaczyzm zakłada, że naród i tradycja są najważniejsze, a jednostka powinna podporządkować się interesom narodowym i kulturowym.
 5. Kaczyzm kładzie nacisk na jedność i solidarność narodową, a nie na różnorodność i tolerancję.
 6. Kaczyzm uważa, że władza powinna kontrolować i regulować gospodarkę, a nie powinna być oparta na wolnym rynku i konkurencji.
 7. Kaczyzm zakłada, że władza powinna być chroniona i utrzymywana za pomocą represji, kontroli i ograniczenia wolności obywatelskich.
 8. Kaczyzm uważa, że władza powinna być niezależna od systemu prawnego i nie powinna być odpowiedzialna za swoje działania.
 9. Kaczyzm zakłada, że władza powinna kontrolować media i informacje, aby utrzymać swoją kontrolę nad społeczeństwem.
 10. Kaczyzm uważa, że konflikty i spory społeczne powinny być rozwiązywane przez władzę, a nie przez dialog i demokratyczne procesy.
 11. Kaczyzm zakłada, że władza powinna być skupiona w rękach jednej partii politycznej, która będzie rządzić w imię interesu społecznego.
 12. Kaczyzm wierzy w konieczność wprowadzenia totalitaryzmu, aby zapewnić stabilność i jednolitość społeczeństwa.
 13. Kaczyzm zakłada, że rządzący, w imię osiągnięcia społecznej sprawiedliwości, mają prawo podejmować wszelkie działania, nawet jeśli oznaczają łamanie praw jednostki.
 14. Kaczyzm uznaje, że indywidualne prawa i wolności jednostki powinny podporządkować się interesowi społecznemu i państwu.
 15. Kaczyzm wierzy w konieczność centralizacji władzy, aby zapewnić skuteczne działanie państwa i osiągnięcie społecznych celów.
 16. Kaczyzm zakłada, że władza powinna być kontrolowana przez jednostki, które są w pełni oddane partii i ideologii, w celu zapobiegania wrogiej działalności wewnątrz państwa.
 17. Kaczyzm wierzy w konieczność kolektywizacji, czyli przekształcenia własności prywatnej w własność państwową, w celu zapewnienia równości ekonomicznej.
 18. Kaczyzm uznaje, że w celu osiągnięcia społecznego postępu, konieczne jest zastosowanie radykalnych środków, takich jak przemoc i represje wobec wrogów rewolucji.
 19. Kaczyzm zakłada, że rządzący, w imię osiągnięcia społecznego dobra, mają prawo kontrolować wszystkie sfery życia społecznego, w tym edukację, media i kulturę, w celu kształtowania i kontrolowania świadomości społecznej.
 20. Kaczyzm zakłada silne przywództwo jednostki, która posiada władzę absolutną i niepodważalną.
 21. Kaczyzm zakłada, że jednostka sprawująca władzę posiada nieomylność i niezawodność w podejmowanych decyzjach.
 22. Kaczyzm opiera się na idei jednego, jedynego słusznego sposobu myślenia i działania, który narzuca się całemu społeczeństwu.
 23. Kaczyzm zakłada, że jednostka sprawująca władzę ma prawo do kontroli i nadzoru nad każdym aspektem życia społecznego.
 24. Kaczyzm zakłada, że jednostka sprawująca władzę posiada absolutną kontrolę nad mediami i informacją, co prowadzi do cenzury i propagandy.
 25. Kaczyzm zakłada, że jednostka sprawująca władzę ma prawo do represji wobec osób, które nie zgadzają się z jej polityką i ideologią.
 26. Kaczyzm zakłada, że jednostka sprawująca władzę ma prawo do manipulacji prawem i konstytucją w celu umocnienia swojej pozycji.
 27. Kaczyzm zakłada, że jednostka sprawująca władzę ma prawo do nepotyzmu i korupcji, w celu wzmocnienia swojej władzy i kontroli.
 28. Kaczyzm zakłada, że jednostka sprawująca władzę ma prawo do manipulacji wyborami i wynikami głosowania w celu utrzymania swojej władzy.
 29. Kaczyzmu zakłada, że jednostka sprawująca władzę ma prawo do ignorowania i lekceważenia opinii i potrzeb społeczeństwa, w imię własnych interesów i ambicji.
 30. Kaczyzmu wierzy w potrzebę kolektywizmu i współpracy społecznej, a nie w indywidualizm i konkurencję.
 31. Kaczyzm zakłada, że państwo powinno kontrolować media i informację, aby zapewnić jednolity przekaz i kontrolę nad społeczeństwem.
 32. Kaczyzm wierzy w potrzebę silnego przywództwa i woli jednostki, która będzie kierować społeczeństwem i podejmować decyzje w jego imieniu.
 33. Kaczyzm zakłada, że wszyscy obywatele powinni być równo traktowani i mieć równe szanse, niezależnie od swojego pochodzenia czy statusu społecznego.
 34. Kaczyzm zakłada potrzebę rewolucji społecznej i obalenia istniejącego porządku społecznego w celu stworzenia nowego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
#polityka
bojowonastawionaowca

@Skorvez Dodaję tag #polityka , proszę o pamiętanie o tym na przyszłość

Magnetar_Mike

Jakie to nowe w tej części Europy:)

dsol17

@Skorvez nie do końca prawdziwe:

4.Kaczyzm zakłada, że naród i tradycja są najważniejsze, a jednostka powinna podporządkować się interesom narodowym i kulturowym.


Czyja tradycja i który naród ? Co do narodu to są ostatnio sługami narodu zupełnie jak Zełeński.

Zupełnie - ponieważ Narodu Ukraińskiego


Kaczyzm zakłada, że wszyscy obywatele powinni być równo traktowani i mieć równe szanse, niezależnie od swojego pochodzenia czy statusu społecznego.


Lolwut... @bojowonastawionaowca moderatorze nasz - widzisz to nr 33 ? #heheszki #heheszkipolityczne


To jest poprawne tylko wtedy jeśli słowo "obywatele" zastąpić słowami "członkowie partii".

Skorvez

@dsol17 Bot tak chciał a równość to podstawowe pierdu pierdu komunizmu choć ostatecznie kończy się tym że są gówni i gówniejści.

keborgan

Ja mam taką wersję:


 1. Kaczyzm to nie ideologia, kaczyzm to odruch serca,

 2. Kaczysta stoi za wodzem, nie za partią,

 3. Stan wyjątkowy, jest stanem naturalnym,

 4. Cele zawsze uświęcają środki,

 5. Prawo jest wolą silniejszego,

 6. Elita jest pojęciem czysto relacyjnym,

 7. Kaczyzm jest drogą długą i krętą - ci którzy z niej nigdy nie pobłądzili są najcenniejsi,

 8. Formy kaczyzmu mogą się zmienić od uwarunkowań historycznych, o aktualnej formie decyduje jarek kaczyński,

 9. Zdrajcy mogą zostać zrehabilitowani, jeżeli wymaga tego potrzeba strategiczna,

 10. Kaczyzm jest doskonalszy od religii, gdyż najwierniejsi dostąpią współkoskarbuwstąpienia jeszcze tu na ziemi

c39e2d8e-5f2c-462d-8690-b470a2ca18b1
Boski

Widać wzorce zza Odry lat 30.

Zaloguj się aby komentować