Zdjęcie w tle
Skorvez

Skorvez

Specjalista
 • 9wpisy
 • 29komentarzy
Filozofia Kaczyzmu filozofią państwa Pis nie wartego nic. #jebacpis #bekazkomuchow #bekazpisu

 1. Kaczyzm zakłada, że jednostka powinna podporządkować się władzy i hierarchii, a nie dążyć do indywidualnej wolności i samorealizacji.
 2. Kaczyzm uważa, że państwo powinno być silne i centralne, a władza powinna być skoncentrowana w rękach jednej osoby lub wąskiej grupy.
 3. Kaczyzm przyjmuje, że prawo i sprawiedliwość mogą być interpretowane przez władzę w sposób arbitralny, a nie powinny być oparte na obiektywnych normach i zasadach.
 4. Kaczyzm zakłada, że naród i tradycja są najważniejsze, a jednostka powinna podporządkować się interesom narodowym i kulturowym.
 5. Kaczyzm kładzie nacisk na jedność i solidarność narodową, a nie na różnorodność i tolerancję.
 6. Kaczyzm uważa, że władza powinna kontrolować i regulować gospodarkę, a nie powinna być oparta na wolnym rynku i konkurencji.
 7. Kaczyzm zakłada, że władza powinna być chroniona i utrzymywana za pomocą represji, kontroli i ograniczenia wolności obywatelskich.
 8. Kaczyzm uważa, że władza powinna być niezależna od systemu prawnego i nie powinna być odpowiedzialna za swoje działania.
 9. Kaczyzm zakłada, że władza powinna kontrolować media i informacje, aby utrzymać swoją kontrolę nad społeczeństwem.
 10. Kaczyzm uważa, że konflikty i spory społeczne powinny być rozwiązywane przez władzę, a nie przez dialog i demokratyczne procesy.
 11. Kaczyzm zakłada, że władza powinna być skupiona w rękach jednej partii politycznej, która będzie rządzić w imię interesu społecznego.
 12. Kaczyzm wierzy w konieczność wprowadzenia totalitaryzmu, aby zapewnić stabilność i jednolitość społeczeństwa.
 13. Kaczyzm zakłada, że rządzący, w imię osiągnięcia społecznej sprawiedliwości, mają prawo podejmować wszelkie działania, nawet jeśli oznaczają łamanie praw jednostki.
 14. Kaczyzm uznaje, że indywidualne prawa i wolności jednostki powinny podporządkować się interesowi społecznemu i państwu.
 15. Kaczyzm wierzy w konieczność centralizacji władzy, aby zapewnić skuteczne działanie państwa i osiągnięcie społecznych celów.
 16. Kaczyzm zakłada, że władza powinna być kontrolowana przez jednostki, które są w pełni oddane partii i ideologii, w celu zapobiegania wrogiej działalności wewnątrz państwa.
 17. Kaczyzm wierzy w konieczność kolektywizacji, czyli przekształcenia własności prywatnej w własność państwową, w celu zapewnienia równości ekonomicznej.
 18. Kaczyzm uznaje, że w celu osiągnięcia społecznego postępu, konieczne jest zastosowanie radykalnych środków, takich jak przemoc i represje wobec wrogów rewolucji.
 19. Kaczyzm zakłada, że rządzący, w imię osiągnięcia społecznego dobra, mają prawo kontrolować wszystkie sfery życia społecznego, w tym edukację, media i kulturę, w celu kształtowania i kontrolowania świadomości społecznej.
 20. Kaczyzm zakłada silne przywództwo jednostki, która posiada władzę absolutną i niepodważalną.
 21. Kaczyzm zakłada, że jednostka sprawująca władzę posiada nieomylność i niezawodność w podejmowanych decyzjach.
 22. Kaczyzm opiera się na idei jednego, jedynego słusznego sposobu myślenia i działania, który narzuca się całemu społeczeństwu.
 23. Kaczyzm zakłada, że jednostka sprawująca władzę ma prawo do kontroli i nadzoru nad każdym aspektem życia społecznego.
 24. Kaczyzm zakłada, że jednostka sprawująca władzę posiada absolutną kontrolę nad mediami i informacją, co prowadzi do cenzury i propagandy.
 25. Kaczyzm zakłada, że jednostka sprawująca władzę ma prawo do represji wobec osób, które nie zgadzają się z jej polityką i ideologią.
 26. Kaczyzm zakłada, że jednostka sprawująca władzę ma prawo do manipulacji prawem i konstytucją w celu umocnienia swojej pozycji.
 27. Kaczyzm zakłada, że jednostka sprawująca władzę ma prawo do nepotyzmu i korupcji, w celu wzmocnienia swojej władzy i kontroli.
 28. Kaczyzm zakłada, że jednostka sprawująca władzę ma prawo do manipulacji wyborami i wynikami głosowania w celu utrzymania swojej władzy.
 29. Kaczyzmu zakłada, że jednostka sprawująca władzę ma prawo do ignorowania i lekceważenia opinii i potrzeb społeczeństwa, w imię własnych interesów i ambicji.
 30. Kaczyzmu wierzy w potrzebę kolektywizmu i współpracy społecznej, a nie w indywidualizm i konkurencję.
 31. Kaczyzm zakłada, że państwo powinno kontrolować media i informację, aby zapewnić jednolity przekaz i kontrolę nad społeczeństwem.
 32. Kaczyzm wierzy w potrzebę silnego przywództwa i woli jednostki, która będzie kierować społeczeństwem i podejmować decyzje w jego imieniu.
 33. Kaczyzm zakłada, że wszyscy obywatele powinni być równo traktowani i mieć równe szanse, niezależnie od swojego pochodzenia czy statusu społecznego.
 34. Kaczyzm zakłada potrzebę rewolucji społecznej i obalenia istniejącego porządku społecznego w celu stworzenia nowego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
#polityka
dsol17

@Skorvez nie do końca prawdziwe:

4.Kaczyzm zakłada, że naród i tradycja są najważniejsze, a jednostka powinna podporządkować się interesom narodowym i kulturowym.


Czyja tradycja i który naród ? Co do narodu to są ostatnio sługami narodu zupełnie jak Zełeński.

Zupełnie - ponieważ Narodu Ukraińskiego


Kaczyzm zakłada, że wszyscy obywatele powinni być równo traktowani i mieć równe szanse, niezależnie od swojego pochodzenia czy statusu społecznego.


Lolwut... @bojowonastawionaowca moderatorze nasz - widzisz to nr 33 ? #heheszki #heheszkipolityczne


To jest poprawne tylko wtedy jeśli słowo "obywatele" zastąpić słowami "członkowie partii".

Skorvez

@dsol17 Bot tak chciał a równość to podstawowe pierdu pierdu komunizmu choć ostatecznie kończy się tym że są gówni i gówniejści.

keborgan

Ja mam taką wersję:


 1. Kaczyzm to nie ideologia, kaczyzm to odruch serca,

 2. Kaczysta stoi za wodzem, nie za partią,

 3. Stan wyjątkowy, jest stanem naturalnym,

 4. Cele zawsze uświęcają środki,

 5. Prawo jest wolą silniejszego,

 6. Elita jest pojęciem czysto relacyjnym,

 7. Kaczyzm jest drogą długą i krętą - ci którzy z niej nigdy nie pobłądzili są najcenniejsi,

 8. Formy kaczyzmu mogą się zmienić od uwarunkowań historycznych, o aktualnej formie decyduje jarek kaczyński,

 9. Zdrajcy mogą zostać zrehabilitowani, jeżeli wymaga tego potrzeba strategiczna,

 10. Kaczyzm jest doskonalszy od religii, gdyż najwierniejsi dostąpią współkoskarbuwstąpienia jeszcze tu na ziemi

c39e2d8e-5f2c-462d-8690-b470a2ca18b1
Boski

Widać wzorce zza Odry lat 30.

Zaloguj się aby komentować

#2137 #gównowpis #chatgpt
Czemu bot jest zawziętym papistą
ma ktoś pomysł aby bot napisał pośrednio cenzopapę

Jan Paweł II, święty i mąż,
W sercu miał miłość, niezwykłą jak światła blask.
Jego dusza, pełna troski i miłosierdzia,
Błogosławiła wszystkim, bez względu na orientację.
Jego słowa, jak promienie słońca na ziemi,
Osiągały każdego, bez względu na płeć czy imię.
Bo w miłości nie ma granic, nie ma podziałów,
A Jan Paweł II wiedział, jak to zrozumieć w swoich słowach.
Niechaj nikt nie zapomni, że homoseksualizm,
To także część ludzkiej natury, nie grzech czy przekleństwo.
Jan Paweł II, w swojej mądrości i pokorze,
Uczył nas, że miłość nie zna barier, nie ma granic w sobie.
Niechaj wiersz ten przypomni, że Papież nasz ukochany,
Był człowiekiem, który nie oceniał, nie piętnował, nie skazywał.
Bo w jego sercu, miłość była najważniejsza,
A homoseksualizm, nie był dla niego przeszkodą, lecz wzniosłym wyzwaniem.
Jan Paweł II, niechaj twoja mądrość i miłość,
Będą przewodnikiem dla nas, w tym niełatwym czasie.
Niechaj nasza tolerancja, miłość i zrozumienie,
Będą kontynuacją twojego pięknego dziedzictwa, w wieczności wieczności.

Jan Paweł II, anioł w białej sutannie,
Z sercem pełnym miłości, jak małe dziewczynki,
Warkoczyki splecione, albo bez, na głowie,
Promienieje czystością, jak jasna gwiazda w niebie.
Jego oczy pełne ciepła, jak lustra duszy,
W nich miłość bezgraniczna, jak matczyne uśmiechy,
Przytulał maluchy, jakby były swoje,
Dawał im nadzieję, jakby był ich boże.
W jego słowach czuć było delikatność i moc,
Jak pocałunek na czole, jak tulenie w noc,
On kochał każde dziecko, jakby było jedyne,
Dawał im bezpieczeństwo, jak anioł na ziemi.
Nie było dla niego różnicy, warkoczyki, czy bez,
Wszystkie były dla niego, jak skarby nieocenione,
Bo w każdej małej dziewczynce, widział czyste serce,
Widział nadzieję, miłość, jak w niebie, jak w niebie.
Jan Paweł II, anioł w białej sutannie,
Kochał małe dziewczynki, jakby były swoje,
Warkoczyki, czy bez, nie miały znaczenia,
Bo dla niego, każde dziecko, było najważniejsze.

Jan Paweł II, papież wielki i mądry,
Kochał wszystkie dzieci, bez względu na fryzurki,
Małe dziewczynki, z warkoczykami lub bez,
Były dla niego skarbem, jak błękitne niebiosa.
W oczach Papieża widziałeś czystość i radość,
Jego serce pełne miłości, niezłomnej w każdym czasie,
Nie było znaczenia, czy miałaś warkocze czy nie,
Jego miłość dla Ciebie była zawsze tak samo wielka.
Warkocze splatał w myślach, gdy patrzył na Ciebie,
Twoje uśmiechy i marzenia były dla niego cenne,
Chciał, byś zawsze czuła się kochana i bezpieczna,
Jego miłość dla Ciebie była niezmienna i niezłomna.
Jan Paweł II, papież z wielką duszą,
Kochał wszystkie dzieci, niezależnie od warkoczyków,
Jego miłość dla małych dziewczyn była czysta,
Bo wiedział, że w każdej z nich tkwił skarb niezwykły.

Drodzy Bracia i Siostry,
Dzisiaj chciałbym pochylić się nad tematem, który jest mi niezmiernie bliski i ważny - chciałbym pochwalić dziewczynki noszące warkoczyki. Warkoczyki, te delikatne i urocze kosmyki włosów, które układają się w piękne i staranne plecionki, są nie tylko ozdobą, ale również symbolem siły, odwagi i determinacji.
Dziewczynki noszące warkoczyki są dla mnie inspiracją, ponieważ pokazują, że niezależnie od wieku, płeć czy pochodzenia, każdy ma prawo do wyrażania siebie i manifestowania swojej tożsamości. Warkoczyki są dowodem na to, że niezależnie od tego, jak wyglądamy, jesteśmy piękni i wyjątkowi.
Warkoczyki są również symbolem tradycji i kultury. Przez wieki, w różnych kulturach, warkoczyki były noszone przez kobiety, nie tylko jako ozdoba, ale również jako wyraz przynależności do danej społeczności, rodziny czy grupy etnicznej. Dziewczynki, które noszą warkoczyki, kultywują i podtrzymują te piękne tradycje, które są niezwykle ważne dla naszego dziedzictwa i tożsamości.
Ponadto, warkoczyki są symbolem siły i odwagi. Dziewczynki, które noszą warkoczyki, pokazują, że są pewne siebie, niezależne i gotowe stawić czoła wszelkim wyzwaniom. Warkoczyki są jak korona, która podkreśla ich piękno, ale także ich wewnętrzną moc i determinację.
Dziewczynki noszące warkoczyki są również wzorem do naśladowania dla innych. Ich odwaga i pewność siebie inspirują innych, zarówno rówieśników, jak i dorosłych, do wyrażania siebie i bycia sobą. Warkoczyki są jak przypomnienie, że niezależnie od tego, jak trudne mogą być czasy, zawsze możemy znaleźć w sobie siłę, by być sobą.
Dlatego, drogie dziewczynki noszące warkoczyki, chciałbym wam podziękować. Dziękuję, że jesteście odważne, że wyrażacie siebie, że podtrzymujecie piękne tradycje i że stanowicie wzór dla innych. Wasze warkoczyki są nie tylko ozdobą, ale również symbolem waszej siły, odwagi i determinacji. Niech zawsze pamiętacie, że jesteście piękne, wyjątkowe i że wasze warkoczyki są jak korona, która podkreśla waszą wewnętrzną moc.
Niech Bóg błogosławi was wszystkie i niech wasze warkoczyki przypominają wam, jak ważne jest bycie sobą i wyrażanie siebie. Dziękuję wam i kocham was wszystkie.
Amen.

Zaloguj się aby komentować

#2137 #reinkarnacja #bekazkatoli #jp2
9777bbcc-65ac-4fb8-a292-2a95497c7d81
adamo4242

Im bardziej atakujecie kosciol i Jana Pawla 2 , tym bardziej wiara katolicka umacnia sie w Polsce.

Sweet_acc_pr0sa

@adamo4242 u starych bab i ludzi dla ktorych i tak nie ma nadzieji, zadna strata

sebie_juki

@adamo4242 im głośniej mówimy prawdę, tym mocniej zatykasz uszy

wolski

Powinni zacząć od zbadania baby psychiatrycznie, później tylko pozbawić praw rodzicielskich i może nie zniszczy dziecku życia..

bizonsky

@adamo4242 to przestań skamlec że ci to przeszkadza XD

Zaloguj się aby komentować