Za praktykowaniem nofapu stoją identyczne procesy myślowe, które mogłyby nakłonić kogoś do amputowania sobie nóg poniżej kolan celem 'wyjścia ze strefy komfortu'.
Wysokie libido to oznaka pełnosprawności, tak jak jest nią sprawność w nogach. Supresja pełnosprawności to sabotowanie samego siebie.
#przegryw #blackpill #nofap
AmbrozyKalarepa

Wysokie libido to wypadkowa homeostazy hormonalnej i diety bogatej w markoskładniki i kalorie. Pozostałość ewolucyjna, albowiem przed spłodzeniem potomka należało zadbać o własne przetrwanie. Sekta nofapu neguje ten fakt na rzecz miernych i nieudowodnionych naukowo korzyści.

RockmanZMorrowind

@AmbrozyKalarepa Wiadomka, w normalnej sytuacji ma się jakąś kobietę z którą zaspokaja się wspólnie wspólne potrzeby

Al-3_x

@AmbrozyKalarepa typowe prymitywne rozumowanie

Zaloguj się aby komentować