Sztos

No i chuj, no i cześć. XD
"W projekcie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa są zapisy pozwalające na odłączenie serwisów online decyzją ministra.
Chodzi o tzw. polecenie zabezpieczające, jakie minister właściwy do spraw informatyzacji – te kompetencje są obecnie w gestii premiera – może wydać m.in. operatorom telekomunikacyjnym „w przypadku wystąpienia incydentu krytycznego”. Polecenie jest decyzją administracyjną i może obowiązywać dwa lata. [...]
W stosunku do prpisów z ubiegłorocznego projektu nowelizacji KSC zasadnicza zmiana polega na tym, że zgodnie z wersją przedstawioną kilka dni temu przez resort cyfryzacji [...] polecenie takie można wydać bez uzasadnienia, „jeżeli wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego”. "
https://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/8078979,nowelizacja-ustawy-o-cyberbezpieczenstwie-odlaczenie-serwisow.html

Rastablasta2 lata temu

Demokracja

CzechGangbang2 lata temu

@Lebiediew No ale jak sia zarejestruje za granicą to mogą cmoknąć w pędzel nie?

Lebiediew2 lata temu

@CzechGangbang No jak wszyscy twoi użytkownicy lecą na proxy, to może i mogą. xD
"Wymaga od firm podjęcia oczekiwanych przez ministra działań – w tym zakazania połączeń z określonymi adresami IP lub stronami internetowymi."

CzechGangbang2 lata temu

@Lebiediew No to Ch.. Zostanie nam Aibicla

Lebiediew2 lata temu

@CzechGangbang
"Ten, kto nie robi nic nielegalnego, nie musi obawiać się likwidacji gotówki. Gotówka służy do kupowania narkotyków!"
"Ten, kto nie robi nic nielegalnego, nie musi obawiać się inwigilacji. Prywatność potrzebna jest terrorystom!"
"Ten, kto nie robi nic nielegalnego, nie powinien mieć nic przeciwko przeniesieniu swojej strony internetowej na Albiclę. Własna strona przydaje się tylko szarganiu imienia Najświętszego Polaka i torpedowaniu jedynej propolskiej partii!" screeny z nocnej na wykop peel
I can see that happening. xD

JanuszNosacz2 lata temu

@Lebiediew narkotyki to się za bitkuiny kupuje

Zaloguj się aby komentować