Ile kosztuje godzina pracy w Unii Europejskiej? - Forum Polskiej Gospodarki

Ile kosztuje godzina pracy w Unii Europejskiej? - Forum Polskiej Gospodarki

Forum Polskiej Gospodarki
W 2023 roku średnie koszty godziny pracy zatrudnionej osoby w Unii Europejskiej wyniosły 31,8 euro, a w państwach należących do strefy euro było to 35,6 euro. Oznacza to wzrost od roku wcześniejszego, gdy sięgały poziomu odpowiednio: 30,2 i 34 euro. Koszty pracy w Polsce są poniżej unijnej średniej, ale…

Najniższe średnie koszty ponoszą pracodawcy w w Bułgarii (9,3 euro za godzinę), Rumunii (11 euro) i na Węgrzech (12,8 euro). Nieznacznie wyprzedza te państwa Polska ze stawką 14,5 euro za godzinę. Na górze zestawienia są takie państwa jak Luksemburg (53,9 euro), Dania (48,1 euro) i Belgia (47,1 euro). […]

#uniaeuropejska #praca #koszty #eurostat #raport

Komentarze (0)

Zaloguj się aby komentować