Fenomen na skalę całej okupowanej Europy. Tylko w Polsce zjawisko osiągnęło takie rozmiary

Fenomen na skalę całej okupowanej Europy. Tylko w Polsce zjawisko osiągnęło takie rozmiary

WielkaHistoria
Podczas II wojny światowej Niemcy zamknęli wszystkie polskie szkoły średnie i wyższe. Oficjalnie polskie dzieci mogły pobierać edukację jedynie na poziomie podstawowym oraz zawodowym. Wśród przywódców brunatnego reżymu panowało nawet przekonanie, że wystarczy, aby najmłodsi nad Wisłą nauczyli się liczyć do 500 i potrafili się podpisać. W tej sytuacji kluczową rolę dogrywało tajne nauczanie, którego powszechność stała się fenomenem na skalę całej okupowanej Europy. […]

Tajne nauczanie na szczeblu szkoły powszechnej w GG rozpoczęło się już na przełomie lat 1939/1940 najpierw w środowisku miejskim, a potem na wsi. Były to zajęcia uzupełniające z przedmiotów zabronionych, a więc z historii, języka i literatury polskiej oraz geografii. Pod koniec września 1939 roku pracę rozpoczęły również pierwsze tak zwane komplety na poziomie szkoły średniej ogólnokształcącej. [...]

#polska #historia #iiwojnaswiatowa #edukacja

Komentarze (0)

Zaloguj się aby komentować